Bilim-Fen ve Teknoloji Kulübü

Kulübümüz bünyesinde; öğrencilerimize bu alanda özgün üretimler yapabileceklerine ilişkin güven kazandırmak, bilim tarihi ve bilim insanlarının keşif öykülerine yer vererek bilimsel çalışmalarına ilişkin araştırmalar yapmak, bilimin günlük hayatımızla olan bağlantısını gösterebilmek hedeflenmektedir.

Neler yapıyoruz?

  • Bilim tarihi için önemli olan günlerde etkinlik düzenleme ve okul bünyesindeki öğrencileri bilinçlendirme
  • Bilim şenlikleri düzenleme
  • Bilim ve Teknoloji çalışmalarını yakından takip etme ve çalışmalar hakkında farkındalık uyandıracak etkinlikler düzenleme
  • Bilimsel araştırma yapma

 

Münazara Kulübü

Öncelikle okulda oluşturulan takımlar arasında münazara düzenleniyor. Bu münazaralardan galip çıkan takım okullar arası yarışmalara katılıyor.

 

Gezi – Gözlem Kulübü

Gezi kulübünün düzenleyeceği geziler okulun tüm öğrencilerine açık oluyor. Gezi kulübü gezinin organizasyonunun her aşamasında çalışıyor. Öğrencilerden oluşan Ulaşım Komisyonu ve Yemek Komisyonu kuruluyor ve gerekli planlamalar öğrenciler tarafından yapılıyor.

 

Edebiyat Kulübü

Kulüp kapsamında dönemlik dergi çıkarılıyor. Dergiye gönderilen yazılar öğretmenlerimiz ve kulüp başkanları tarafından oluşturulan komisyon tarafından değerlendiriliyor. Bunun yanında, kulüp üyelerinin isteğine bağlı olarak okuma ve yazma grupları kuruluyor ve yazar söyleşileri düzenleniyor.

Güz 2019 sayısı için tıklayınız.

Bahar 2019 sayısı için tıklayınız.

 

Müzik Kulübü

Enstrüman veya şan eğitimi almak isteyen öğrenciler ile yakından ilgilenerek yıl içerisinde her 2 dönem sonunda hazırlamış olduğumuz dinletilerin sunumu yapılıyor. Diğer kulüplere istenildiği takdirde hazırlamış oldukları etkinliklere müzikal anlamda destek veriliyor. Liseler arası yapılan müzik alanındaki yarışmalara katılım sağlanıyor.

 

Sosyal Sorumluluk Kulübü

Çocuk esirgeme kurumu, huzurevi gibi yerlere ziyaretler planlanıyor. Kardeş okullara yardım çalışmaları yapılıyor. Okulda çevre, insan hakları, hayvan hakları temalı seminerler düzenleniyor. Kulüp üyesi öğrencilerimizle birlikte yeni fikirler geliştiriliyor.

 

Spor Kulübü

Okul takımları kuruluyor. Öğrenciler okullar arası müsabakalara katılıyor.

 

Satranç Kulübü

Düzenli periyotlarla satranç pratikleri yapılıyor ve turnuvalara katılım sağlanıyor.