Artı Anadolu Lisesi olarak edindiğimiz ve üzerine söz verdiğimiz değerlerimiz

  • Öğrenci odaklı olma

  • Sorumluluk sahibi bireyler yetiştirme

  • Temel hak ve özgürlüklerin farkında olma

  • Özgür ve yenilikçi bir eğitim-öğretim atmosferi sunma

  • Öğrencilere liderlik becerisi kazandırma

  • Aktivite ve kulüp çalışmaları ile sosyal yönden kuvvetli bireyler yetiştirme

  • Saygılı ve açık görüşlü bireyler yetiştirme

  • Duyarlı olma