BURSLAR ve İNDİRİMLER

BURSLAR 

Okulumuzda eğitimde fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda başarılı öğrencilere akademik, mali destek burs olanakları sağlanır.

Akademik Başarı Bursu

Okulumuzda Akademik Başarı Bursu iki şekilde verilmektedir:

1. Liselere Giriş Sınav Sonucuna Göre Verilen Akademik Başarı Bursu

Lise Giriş Sınavı (LGS) sonuçlarına göre verilen bu bursa sadece 9. sınıfa başlayacak öğrenciler başvurabilir. Bursun eğitim süresi boyunca devamı, öğrencinin lise ara sınıflarına devamı sırasında elde edeceği puan ortalamasının belirlenen sınırın altında olmaması ve disiplin cezası almamasına bağlıdır.

2. Artı’ya İlk Adım Sınavı Sonucuna Göre Verilen Akademik Başarı Bursu

Her yıl ocak ayında yapılan Artı’ya İlk Adım Bursluluk Sınavı sonuçlarına göre verilen burslardır.

Artı’ya İlk Adım Sınavı burs oranları şöyledir:

Puan aralığı

Burs Oranı

480-500 puan arası

% 100

460-479 puan arası

% 75

440-459 puan arası

% 50

420-439 puan arası

% 25

400-419 puan arası

% 15

360-399 puan arası

% 10

320-359 puan arası

% 5

NOTLAR

1. Süresi içinde Özel Bahçeşehir Artı Anadolu Lisesine kesin kayıt yaptırmayan ya da kaydını yenilemeyen öğrenci, burs hakkını kaybeder.

2. Bursun devamı için burs verilen öğrencilerin ders yılı sonu itibarıyla yıl sonu ağırlıklı puan ortalamasının en az 75, sınıfını doğrudan geçmiş ve disiplin cezası almamış olması gerekir.

3. Başarı bursu alan öğrencilerin mali destek bursuna başvurma hakkı saklıdır.

Mali Destek Bursu

“Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz veya Burslu Okutulacak Öğrenciler Hakkında Yönetmelik” esaslarına uygun olarak her yıl belli sayıda öğrenciye verilir.

Mali yardım, velinin maddi olarak sınırlı olanaklara sahip olması durumunda ihtiyaca yönelik ve belgelere dayalı olarak bir yıllık süreyle verilir.

Başvuru formunda yapılan beyanın ve teslim edilen belgelerin tam ve doğru olması zorunludur. Beyan ve belgelerde eksik ve yanlış bilgi olması durumunda başvuru değerlendirilmeye alınmaz, alınmış olsa dahi iptal edilir.

Tüm başvurular okulun burs komisyonunca değerlendirilir. Uygun bulunanlara tespit edilen ihtiyaç doğrultusunda %5  ile %100 arasında değişen oranlarda burs verilir.

Mali Destek Bursu’ndan bir seneden fazla yararlanmak isteyenler, her sene başvurularını yenilemeli ve değerlendirme sürecine katılmalıdırlar. Malî yardıma esas alınan koşulların değişmesi halinde mali yardım oranı da değişebilir.

Öğrencinin sınıfını geçmiş olması, disiplin cezası almamış olması bursun devamı için zorunlu koşullardandır.

Lütfen burslu okuyacak öğrencilerle İlgili aşağıda belirtilen belgeleri inceleyiniz:

İNDİRİMLER

Okulumuzda yararlanabileceğiniz indirimler tablodaki gibidir:

Durumlar

İndirim Oranı

Artı Anadolu Lisesi Personeli Çocuğu

% 25

MEB Personeli Çocuğu

% 5

Kardeş İndirimi (Tek çocuk için)

% 5

İkiz İndirimi (Tek çocuk için)

% 5

Peşin Ödeme

% 6

NOT: Artı Anadolu Lisesi tarafından sağlanan burslardan ya da indirimlerden birden fazlasına hak kazanan öğrenciler burslardan en yüksek olanını alırlar.